Anne

 • Født i 1964. Uddannet socialrådgiver ved Den sociale Højskole i KBH i 1991.
 • 3 årig efteruddannelse på DISPUK i systemisk og narrativ samtalepraksis.
 • En lang årrække arbejdet indenfor børn/unge og familieområdet.
  Først som socialrådgiver i Børn og Unge afdelingen i Allerød Kommune og siden som familieplejekonsulent i Frederiksborg Amts døgnplejecenter.
 • I en 5 årig periode ansat på et ungdomspsykiatrisk opholdssted med ansvar for behandling og socialrådgiver relaterede opgaver. I samme periode etablering og leder af botilbud for unge jvnf bestemmelserne omkring efterværn.
 • Fra 2006 til 2010 ansat i DISPUK som konsulent, terapeut, supervisor og underviser på den tværfaglige uddannelse og på supervisoruddannelsen.
  I DISPUK også koordinator for den tværfaglige uddannelse.
 • Fra 2014 til 2021 tilknyttet S.I.F. (Systemisk Institut for Familieterapi) som fast ekstern underviser.
 • Tilknyttet Inpraxis som ekstern censor på supervisor uddannelsen samt den tværfaglige uddannelse.
 • Medforfatter på antologien “Fra terapi til pædagogik – en brugsbog i narrativ praksis” udkommet efteråret 2010 på Hans Reitzels Forlag.
 • Medforfatter på artiklen
  At samtale let om tungt – et narrativt perspektiv på overvægtsproblematikker
  trykt i Sundhedsplejersken december 2010.