Susanne

 • Født i 1960. Bachelor i Psykologi fra Roskilde Universitet 1999.
 • 3 årig efteruddannelse på DISPUK i systemisk og narrativ samtalepraksis.
 • Har arbejdet 7 år på VUC i Nordsjælland, som underviser i bl.a. psykologi og som projektleder af et projekt for sygemeldte.
 • Har arbejdet med en del projekter, bl.a. som projektleder af et EU-støttet metodeudviklingsprojekt for ledige, andre ledighedsprojekter samt i et tilbud for kvinder med sociale og/eller psykiske problemstillinger.
 • Ansat i DISPUK fra 2006 til dec. 2008 som konsulent med undervisning på den tværfaglige efteruddannelse i systemisk og narrative samtalepraksis samt med supervisions- og samtaleopgaver. Fra jan. 2009 ansat som ekstern underviser.
 • Fra jan. 2009 ansat i Chaplin – Beskæftigelses-, uddannelses- og botilbuddet i Helsingør for unge med særlige behov, som intern underviser i den systemiske og narrative praksis og som supervisor for personalegruppen.
 • Medforfatter på artiklen
  At samtale let om tungt – et narrativt perspektiv på overvægtsproblematikker
  trykt i Sundhedsplejersken december 2010.