hand2Kaaber & Kaastrup udbyder undervisningsforløb indenfor den systemiske og narrative praksis, som kan tilrettelægges efter den enkelte personalegruppes eller institutions interesse og ønsker.

Da de systemiske og narrative ideer primært er udviklet indenfor en terapeutisk kontekst, har vi en årrække været optagede af at udvikle disse ideers anvendelse indenfor pædagogiske, socialrådgiverfaglige, sundhedsfaglige, organisatoriske og undervisningsmæssige kontekster. Kaaber & Kaastrup tilbyder kurser, uddannelsesforløb og workshops som både henvender sig til folk, som ikke kender til det systemiske og narrative perspektiv, og til dem der har et indgående og detaljeret kendskab til den systemiske og narrative praksis.

I er velkomne til at aftale et uforpligtende møde med os, hvor vi kan drøfte et evt. kortere eller længere undervisningsforløb, som kan tilrettelægges efter jeres specifikke arbejdskontekst og foregå lokalt på jeres arbejdsplads.
Kaaber & Kaastrup udbyder endvidere uddannelser, workshops og gruppeforløb i egne lokaler.